Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: PERSONAL TRAINING EN EMS TRAINING

Bij your.bodytec is personal training en EMS training  een betaald
programma waar u onder persoonlijke begeleiding wordt gecoacht om uw
doelen te  behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent de training een
sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf
in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan
altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent
zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard
dan ook, risicos loopt. U neemt deze risicos in volle bewust zijn.

 

ARTIKEL 2: AARD VAN DE OVEREENKOMST

U heeft een trainings-overeenkomst afgesloten bij your.bodytec en stemt
daarmee in dat u door al de trainers van your.bodytec getraind kunt
worden.  De aard van deze overeenkomst is dat u your.bodytec opdracht
geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw
trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. U gaat bij deze
een overeenkomst aan met alle trainers werkzaam bij your.bodytec. Voor
alle zaken betreffende de begeleiding moet u zich richten tot
your.bodytec. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken
sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of
annuleren van sessies.

 

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

Het is bij u bekend dat u zich ingeschreven heeft voor een programma met
inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot gewichtheffen, wandelen, boksen, EMS training.
U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en
dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma
zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u
hierbij de trainer en your.boytec van alle claims, eisen of vorderingen
dievoortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van
de conditie-en trainingsapparatuur en -installaties.Het is voor u
duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw
deelname aan het programma en ontheft hierbij de Trainer en your.bodytec
van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden
die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of  scheuren,
breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de
knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de
manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het
programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en
-installaties, ongeacht de fout. De trainer verklaart uiterst zorgvuldig
met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Artikel 4: OVERDRAAGBAARHEID, BETALINGEN, PRIJZEN, LIDMAATSCHAPPEN

U gaat ermee akkoord dat deze training-overeenkomst niet overdraagbaar
of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden. Trainingen dienen per
vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden
niet gerestitueerd. Bij aanschaf van een 10 rittenkaart is vanaf
aankoopdatum de rittenkaart 6 maanden geldig. Een 20 rittenkaart is bij
aanschaf, 12 maanden geldig. Wanneer deze tijd verstreken is, en er nog
credits op het account staan, worden deze automatisch van uw account
afgeschreven. Bij een abonnement geldt het dat het aantal credits
flexibel gebruikt mogen worden in het tijdsbestek van 6x 4 weken bij een
1x per week abonnement. Bij een 2x per week abonnement is dit in een
tijdsbestek van 1 jaar.
U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt
voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de
toekomst.  U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid,
goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.
Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden
voltooid.
U begrijpt dat your.bodytec zijn trainers het recht en de bevoegdheid
hebben om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige
terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een
gepaste manier gedraagt.

De abonnementskosten zijn per 4 weken verschuldigd en zullen eens per
maand geind worden middels automatische incasso.
Wanneer gekozen wordt voor een 1 of 2 keer in de week abonnement, zal
het abonnement ingaan op de week na aanschaf van het abonnement.
Op de dag van aankoop van je abonnement, gaat je abonnement in.

 

ARTIKEL 5:  MACHTIGING TOT INCASSO

Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het lid your.bodytec  om
de overeengekomen abonnementskosten 4-wekelijks af te schrijven van zijn
bankrekeningnummer.

 

ARTIKEL 6: ANNULERING OF TE LAAT KOMEN

Alle sessie die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen
kunnen tot 12 uur voor de training kosteloos gemaakt worden. Wanneer er
binnen 12 uur voor aanvang van de training geannuleerd wordt, zal u de
credit niet retour krijgen. Annuleringen moeten worden gemaakt via
Virtuagym waar men zichzelf kan afmelden of evt een nieuwe boeking kan
plannen of per email aan: info@yourbodytec.nl. U begrijpt dat u geen
terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw
verantwoordelijkheid om uw sessie afspraken bij te wonen zoals ze zijn
gepland.
De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen
en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 5 minuten vooraf aan uw
sessie aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het
starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde
service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U
begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 5
minuten te laat ben en dat deze training volledig zal moeten worden
voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de
trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een
volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn
vanwege enige vertragingen.

 

ARTIKEL 7: TARIEFAANPASSING

Your.bodytec mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor
ingang van een tariefwijziging stelt your.bodytec het lid hiervan in
kennis. Bij tariefverhogingen van 10% of meer mag het lid het abonnement
beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW
verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot
beëindiging van het abonnement.

Bij aankoop van een lidmaatschap wordt automatisch akkoord gegaan met de
algemene voorwaarden.